Sposoby traktowania drzew

Dobiera się zraz odpowiedniej długości — takiej, by po zaszczepieniu
pęd leczący przechodził lekkim łukiem ponad raną.
Następnie w odległości kilku centymetrów poniżej i powyżej
rany, w miejscu zupełnie zdrowym, nacinamy korę, dla wpuszczenia
pod nią zraza. Po wyprodukowaniu owoców i warzyw, następny etap to sprzedaż karczocha. Nacięcie to może mieć różny kształt, najczęściej litery T
(pod raną) i odwróconego T (nad raną), czasem kształt litery L,
można też stosować nacięcie w formie krzyża. Pod nacięciem
wycina się kawałek kory w formie trójkąta, łub prostokąta,
dla lepszego przylegania zraza. Po nacięciu kory podważamy
ją kołeczkiem. nieco grubszym od zraza i zaciętym,
jak do stosowania. Wtedy dopiero przycinamy odpowiednio
zraz, wsuwamy go za korę, uważając, by nie zagiąć
końca, nie zedrzeć na nim kory, i aby cała powierzchnia ścięta
znalazła się pod korą drzewa.

Metody mocowania

Po wsunięciu pędu leczącego, umocowuje
się go gwoździkami, które wbijamy w odchyloną korę,
tuż przy zrazie. Kupno bobu w ostatnim czasie stało się trochę problematyczne ze względu na mało podaż. Przy wbijaniu gwoździ należy uważać, by nie
obijać kory dokoła miejsca szczepienia. Najlepiej wbić gwóźdź
niecałkowicie, następnie przyłożyć kawałek żelaza, np. nasadę
sierpaka do główki i dobić gwóźdź dokładnie. Zwykle
wystarcza wbicie po jednym gwoździku z każdej strony szczepienia,
wyjątkowo, gdy kora jest gruba i pęka, używamy więcej
gwoździków. Po dopasowaniu i umocowaniu pędu leczącego miejsca
szczepienia zasmarowuje się maścią.
Szczepienie mostowe, nie zawsze się przyjmuje, to też
znacznie częściej stosuje się obecnie inne sposoby,
opisane poniżej:

Poniżej szyjki korzeniowej drzewa chorego lub zranionego
wyrastają zazwyczaj tak zwane „pijawki”, czyli odrosty korzeniowe. Natomiast popularną uprawą krzewów jest porzeczka ekologiczna.
Jeden lub kilka z tych odrostów wszczepiamy ponad ranę,
w odległości około 15 cm od jej górnego brzegu, zapewniając
w ten sposób dopływ soków do tkanek ponad raną. Technika
leczenia, jak przy poprzednio opisywanym szczepieniu mostowym,
wykonanym w okresie po ruszeniu soków: nacięcie kory,
przycięcie końca pędu, jak do stosowania, na odpowiedniej wysokości,
umocowanie gwoździkami, zasmarowanie maścią.
W razie braku odrostów korzeniowych — wszczepiamy
w ten sposób pęd wierzchołkowy dosadzonego dzika, lub drzewka
odmiany odpornej.