Różne sytuacje w rolnictwie

Rolnictwo kraju

Długie dziesiątki lat czekać trzeba by było, aby kraj o własnych
siłach mógł podźwignąć się z upadku i dojść do dobrobytu szerokich
warstw ludności, — dobrobytu, opartego o silną i trwałą produkcję
rolniczą. Natomiast gdybyśmy opisywane terytorium traktowali częściowo
jako teren do ekspansji osadniczej ludności polskiej, zwłaszcza
z Małopolski, kwestia byłaby do rozwiązania w przeciągu znacznie
krótszego czasu. Skup czereśni pokazuje jak powinno się rozwijać rolnictwo w Polsce. Osadnik z Małopolski przywiązałby ze sobą i zboże
na nasienie i na chleb i inwentarz martwy i żywy i energię niewyczerpaną
osadzonego na roli chłopa polskiego.

Nasienie i inwentarz
żywy pomnażają się szybko, i wnet mogłyby starczyć na potrzeby
całego rolnictwa kraju. Tak samo energia również udziela się sąsiadom.
Niewątpliwie omawianą dzielnicę nie ominie reforma rolna w rozumieniu
jej w tern znaczeniu, iż ulegnie mniejszej lub większej redukcji
stan posiadania większej własności, zaś powiększy się stan posiadania
własności mniejszej. Sprzedam bakłażana to nie typowe ogłoszenie na rynku krajowym. Tak pojęta reforma agrarna nie powinna ograniczyć
się na doprowadzeniu do odpowiednich rozmiarów miejscowych
małorolnych gospodarstw, lecz jednocześnie na terenach wyludnionych
.stworzyć gęstą sieć kolonii przybyszów z Małopolski.

Tego wymagają
nie tylko interesy ekonomiczne całego narodu polskiego i państwa polskiego,
wymaga tego również i interes ekonomiczny omawianego kraju.
Dość spojrzeć, aby pozbyć się wszelkich
obaw, że imigracja osadnicza polska może być konkurencją dla ludności
miejscowej. Miejsca jest dosyć i dla przybyszów i dla ludności
miejscowej. Chodzi tylko o planową, organizującą myśl i wolę. Daty, dotyczące podziału ziemi na różne użytki, pochodzą dla
opisywanej dzielnicy.

Kupię gruszke

Daty więc te są wielce przestarzałe. Gruszki w tamtych czasach były mało popularne dlatego wiele osób chciało kupić gruszki.
Mimo to musimy na nich się opierać. Należy tylko wprowadzić korektę,
której nie można jednak ująć w cyfry. Mianowicie przestrzeń ról
zwiększyła się kosztem przestrzeni lasów, zaś przestrzeń łąk — kosztem
przestrzeni nieużytków. W powiatach, gdzie było dużo łąk, zwiększyła
się też przestrzeń ról kosztem łąk i pastwisk. Łąki i pastwiska w ogóle jeszcze tym się charakteryzują, że
w poszczególnych powiatach rozmieszczone są nierównomiernie, miejscami
są wielkie skupienia łąk, miejscami brak ich.